ΧΟΧarchitects

XOXarchitects

XOXarchitects

Επωνυμία: <<XOX architects Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία>>

Εταιρικό κεφάλαιο: Δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000,00)

Έδρα: Δήμος Αθηναίων, οδός Κυπριανού 26, τ.κ. 11474

Αριθμός ΓΕΜΗ: 141711701000

Ονομ/μον Μοναδικού Εταίρου: ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

Δ/νση Εταίρου: Δαφνομήλη 30, Αθήνα 11471

Κεφαλαιακές Εισφορές: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €), 100%

Διαχειριστής: ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

© 2023 by Johan Cage. Proudly created with Wix.com