ΧΟΧarchitects

Expo pavilions

 
01
01

02
02

10
10

01
01

1/10
BCA Posidonia 2014.

 

Concept Spiral
Concept Spiral

01
01

06
06

Concept Spiral
Concept Spiral

1/7
Castamonu Medwood 2014.

.

01
01

02
02

05
05

01
01

1/5
Cosmote Expocom 2002.

.

01
01

02
02

12
12

01
01

1/12
Halo electrotec 2008.

 

01
01

02
02

14
14

01
01

1/14
OTE Group Helexpo 2002.

 

01
01

02
02

07
07

01
01

1/7
OTE Group Helexpo 2004.

 

01
01

01
01

1/1
BCA Posidonia 2008.

.

01
01

02
02

06
06

01
01

1/6
OTE Group Helexpo 2001.

 

01
01

02
02

05
05

01
01

1/5
OTE Group Helexpo 2003.

 

01
01

02
02

07
07

01
01

1/7
OTE Group Helexpo 2005.

 

01
01

02
02

06
06

01
01

1/6
Roussetos Medwood 2014.