ΧΟΧarchitects

Συγκροτήματα κατοικιών.

 
01
01

Ellinico 4

02
02

06
06

01
01

Ellinico 4

1/6
Συγκρότημα κατοικιών
στο Ελληνικό 4. Axiacon.

 

01
01

01
01

1/1
Συγκρότημα κατοικιών
στην Αργυρούπολη. Axiacon.

 

01
01

02
02

06
06

01
01

1/6
Συγκρότημα κατοικιών
στον Άλιμο. Axiacon.

 

01
01

02
02

10
10

01
01

1/10
Συγκρότημα κατοικιών
στο Ελληνικό 3. Axiacon.

 

01
01

02
02

21
21

01
01

1/21
Συγκρότημα κατοικιών
στο Ελληνικό 2. Axiacon.

 

Αλιμος 01
Αλιμος 01

Αλιμος 02
Αλιμος 02

Αλιμος 04
Αλιμος 04

Αλιμος 01
Αλιμος 01

1/4
Τετραόροφη πολυκατοικία
στον Άλιμο.

 

01
01

02
02

25
25

01
01

1/25
Συγκρότημα κατοικιών
στη Κηφισια.

 

01
01

02
02

08
08

01
01

1/8
Συγκρότημα κατοικιών
στη Κάντζα.

.